ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริษัท นำพาทัวร์ แอนด์ เทรเวล จำกัด ใบอนุญาตนำเที่่ยวเลขที่่ 51/00543
dot
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคเหนือ
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคกลาง
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคใต้
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคตะวันออก-ประจวบฯ
bulletโปรแกรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮองกง,มาเก๊า,เซินเจิ้น,เวเนเชี่ยน
bulletลาว
bulletสิงคโปร์
bulletเมียนม่าร์
bulletเวียดนาม
bulletญี่ปุ่น
bulletจีน
bulletยุโรป
bulletตุรกี
bulletเกาหลี
bulletศรีลังกา-มัลดีฟส์
bulletมาเลเซีย
bulletกัมพูชา
bulletไต้หวัน
bulletมองโกเลีย แชงกรีล่า
bulletบรูไน
bulletเนปาล
bulletทิเบต
bulletจอร์แดน
bulletทวีปแอพริกา
bulletอียิปต์
bulletฟิลิปปินส์
bulletปากีสถาน
bulletดูไบ
bulletรัสเซีย
bulletอิหร่าน
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletภูฏาน
bullet อินเดีย
bulletอินโดนิเซีย
bulletอเมริกา แคนนาดา
dot
จองตั๋วเครื่องบิน
dot
bulletโปรโมชั้นตั๋วเครื่องบินในประเทศ
bulletโปรโมชั้นตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
dot
จองโรงแรมออนไลน์
dot
bulletโปรโมชั่น โรงแรมในประเทศ
bulletจองโรงแรมในประเทศ
bulletจองโฮลเทล Hostel
bulletจองโรงแรมต่างประเทศ
dot
ประกันภัยการเดินทาง
dot
bulletประกันภัยไทยวิวัฒน์
dot
บริการเช่ารถ
dot
bulletบริการรถเช่า
dot
สาระต่างๆ
dot
bulletการขอวีซ่าแต่ละประเทศ
bulletภาพดาวเทียมอากาศ
bulletแผนที่ทั่วไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แลกเปลี่ยนเงิน-โคราช
bullet สายการบินต่างๆ
ตารางการยื่นวีซ่าแต่ละประเทศ


การบินไทย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
ท่องเที่ยว


CN 2906 เจิ้งโจว ไคฟง เติงฟง วัดเส้าหลิน ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน ซีอาน สุสานทหารม้า 5 วัน 4 คืน (CZ)

 


 

วันแรก                   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศาลไคฟง เจิ้งโจว

 

06.00 .         พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U ( เคาน์เตอร์ NO. U3 – 8 ) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

08.40 .         บินลัดฟ้าสู่ เมืองเจิ้งโจว โดยเที่ยวบินที่ CZ362

หมายเหตุ       แวะจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่กวางเจา ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที 

15.40 น.         ถึง สนามบินเจิ้งโจว เมืองเจิ้งโจว ตั้ง อยู่บนฝั่งแม่น้ำเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ สมัยราชวงศ์ซ่ง มีพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะต่างๆ เป็นจำนวนมาก เขตเมืองเก่ามีถนนสายเล็กสายน้อยและร่องรอยกำแพงเมืองโบราณที่น่าสนใจ ปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไคฟง ซึ่งเป็นเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ ซึ่งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ และมีประชากรกว่า 600,000 คน นำท่านชมบรรยากาศและสีสันยามราตรีของเมืองไคฟง ซึ่งจะจำลองบรรยากาศ ย้อนยุคกลับไปในสมัยราชวงค์ซ่ง ได้อย่างน่าประทับใจ นำท่านเที่ยวชม ศาลท่านเปาบุ้นจิ้น (เปากงฉือ) ที่สร้างขึ้นบนเนื้อที่ 4,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้น ขุนนางผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม จนเป็นที่เลื่องลือแห่งราชวงศ์ซ่ง แวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอั่งจ้อ (พุทราแดง) สินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของเหอหนาน นำท่านเดินทางกลับ เมืองเจิ้งโจว

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) 

พักที่ : INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว

 

วันที่สอง                เติงฟง วัดเส้าหลิน (รวมรถเล็ก) ป่าเจดีย์ โชว์กังฟู ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน (รวมรถ)

 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (2)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเติงฟง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่ขึ้นชื่อในด้านศิลปะมวยจีน ( วิทยายุทธชาวจีน ) ชม อารามเส้าหลิน ซึ่งเป็นอารามแห่งแรกแห่งการเผยแพร่บุกเบิกพุทธศาสนาของผู้ออกบวชบำเพ็ญจากประเทศอินเดีย พระโพธิธรรมตั๊กม้อ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.495 ชม สิ่งก่อสร้างอันเป็นสถาปัตยกรรมโบราณ ที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เช่น ศาลาตั๊กม้อ ตำหนักไป่อี่ ตำหนักพันพระพุทธ เป็นต้น จากนั้นนำท่านนั่งรถแบตเตอร์รี่เข้าชม ป่าเจดีย์ ( ถ่าหลิน ) ซึ่งเป็นหมู่เจดีย์ 200 กว่า องค์ ที่ฝังศพผู้ออกบวชบำเพ็ญในสมัยอดีตที่หลากหลายรูปแบบวิจิตรตระการไม่แพ้กัน ถือได้ว่าเป็นแหล่งโบราณสถานที่มีวัตถุก่อสร้างงานถาปัตยกรรมและปติมากรรรม อันควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้า นำท่านชม การแสดงโชว์กังฟู ศิลปะการต่อสู้อันเลื่องชื่อของวัดเส้าหลินแล้วนำท่านไปเลือกซื้อหยกจีนซึ่งเป็นของฝากที่มีคุณค่า จากนั้นนำท่าน ชิมชา ที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง เมืองเอกแห่งมณฑลเหอหนาน ลั่วหยางเป็นอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่นับเป็นที่สองรองจากซีอาน เมืองนี้รุ่งโรจน์ที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์ถัง แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำหลงเหมิน หรือ ถ้ำประตูมังกร นับเป็นพุทธสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน ภายหลังจากคติการสร้างถ้ำพระของพุทธศาสนามหายานจากอินเดีย และเอเซียกลางเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ถ้ำแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในราวปีพ.ศ. 1038  สมัย ราชวงศ์เว่ยเหนือ และสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์และสลักประติมากรรมเป็นรูปพระ พุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า  ทวารบาล รวมทั้งการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนัง นอกจากนี้ยังมีเจดีย์กว่า 40 องค์รวมอยู่ในบริเวณเดียวกันนี้ด้วย

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)

พักที่ : GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่สาม                ลั่วหยาง นั่งรถไฟความเร็วสูง ซีอาน ชม International Horticultural Exposition 2011

 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (5)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยรถไฟความเร็วสูง (หัวจรวจ) ขบวนที่ G 2001 (08.38-10.40 น. - หรือขบวนที่มีเวลาใกล้เคียงกัน) ด้วยรถไฟความเร็วสูงเส้นทางสาย เจิ้งโจว-ซีอาน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง สร้างในปี พ.ศ. 2548 มีความยาว 450 กิโลเมตร ใช้ทุนสร้างราว 5.17 พัน ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นรถไฟความเร็วสูงขบวนแรกที่วิ่งในพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกของจีนโดยรถไฟ ขบวนนี้มีความเร็วสูงสุดในการเดินทางถึง 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระบบรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้ เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2548 มีความยาว 450 กิโลเมตร ใช้ทุนสร้างราว 5.17 พัน ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นหนึ่งในแผนเครือข่ายรถไฟจีน ซึ่งมีเป้าหมายสร้างเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศก็ เพื่อร่นระยะเวลาการเดินทางของชาวจีนด้วยเป็นวิธีการคมนาคมที่ปลอดภัยและ ประหยัดสำหรับเส้นทางที่เปิดใหม่นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ทำการค้าขายและประชาชนทั่วไป เพื่อรองรับผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าในพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกของจีน และยังส่งเสริมการพัฒนาชนบทที่ห่างไกล เมืองซีอาน เป็น เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปักกิ่ง ซีอานเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของจีนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นและรุ่งเรือง มากในสมัยราชวงศ์ถังถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม นครฉางอานปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างมากในด้านการบินและสิ่งทอ

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

บ่าย                 นำท่านชม (International Horticultural Exposition 2011) งานมหกรรมพืชสวนโลก เมืองซีอานประจำปี 2011 จะจัดที่เมืองซีอานระหว่างวันที่ 28 เมษายนถึงวันที่ 22  ตุลาคม 2554 เป็นเวลา 178 วัน

                        ธีมของงานมหกรรมครั้งนี้ คือ "เมือง แห่งสวรรค์ ธรรมชาติสร้างสรรค์ เมืองและธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์" ซึ่งนับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มโหฬารอีกครั้งหนึ่งที่จัดขึ้นในจีนหลังงานกีฬา โอลิมปิกปักกิ่ง 2008 และงานเวิลด์เอ็กซ์โปเซี่ยงไฮ้ปี 2010 และเป็นงานมหกรรมระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนตั้งแต่การสถาปนาจีนใหม่เป็นต้นมา

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) 

พักที่ : PRINCE  HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่สี่                     ซีอาน – สุสานทหารม้า ผ่านชมหอระฆัง     

 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (8)

นำท่านเดินทางสู่ตำบล หลินถ่ง ที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลทับทิม นำชมสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกใน ปี ค.ศ. 1987  คือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่) บริเวณเชิงเขาหลี่ซาน ซึ่งถูกจัดให้เป็น สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก และองค์การยูเนสโก้กำหนดให้เป็น แหล่งต้นกำเนิดอารยธรรมโลกอีกด้วย โดยรูปปั้นพลทหารดินเผาที่ถูกฝังที่นี่ประมาณ 7,000 ตัว ซึ่งมีขนาดเท่าคนจริง และหุ่นปั้นเหล่านั้นก็จะมีความสูงเท่ากัน แต่ละตัวจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแสดงถึงความงดงามทางด้านศิลปะทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยโบราณ ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ รวมทั้งรถม้าทองแดง ที่มีความโอฬารตระการตา และงานศิลปะที่ดูราวกับมีชีวิตจริง สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.. 1974 มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน และใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็นสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีปฐมจักรพรรดิของประเทศจีน ที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้อง กันการเสื่อมสภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

บ่าย                 นำท่านชม เมืองซีอาน ผ่านชม หอระฆัง ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน มีระฆังแขวนไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาใน ตอนเช้า มีความสูง 36 เมตร อาคารมีลักษณะแบบจีนสร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด จากนั้นนำท่าน แวะซื้อผ้าไหมจีนสินค้า OTOP คุณภาพดี

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)

พักที่ : PRINCE  HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่ห้า                   ซีอาน กำแพงเมืองโบราณ – สุเหร่าใหญ่ กวางเจา กรุงเทพฯ

 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (11)

นำท่านชม กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (.. 1374-1378) และ ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ชม สุเหร่าใหญ่ ของชาวจีนที่นับถือศาสนาอิสลาม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน สร้างขึ้นด้วยไม้อายุนับพันปีลักษณะการก่อสร้างมีการผสมผสานกันระหว่างศิลปะ จีนและมุสลิมที่สอดคล้องกันอย่างลงตัว

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)

15.15 น.         เหิรฟ้าสู่ กวางเจา โดยเที่ยวบิน โดยเที่ยวบินที่ CZ3218

17.30 น.         ถึงสนามบินกวางเจา

19.40 น.         เหิรฟ้ากลับสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CZ361

22.00 น.         ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

 

************ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ************

( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป *** )

 

หมายเหตุ : ตามนโยบาย ของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บัวหิมะ , หยก , ชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , ผีชิว, คริสตัน  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้าน รัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

อัตราค่าบริการ         

ผู้ใหญ่ ( พักห้องคู่ )                                                  ท่านละ                       32,500            บาท

พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                              ท่านละ                        4,000             บาท

 

หมายเหตุ :            

-          ราคา ทัวร์นี้ ไม่มีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการ ปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

-          บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ เปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคา ดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการ เรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

-          ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ

-          ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

-          ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

-          น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

-          ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

-          ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

-          ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

-          ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

-          ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

-          ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ

-          ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน แปลว่า เดินทางทั้งหมด 5 วัน จ่ายไกด์ 50 หยวน คนขับ 50 หยวน

-          ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

 

เงื่อนไขการให้บริการ

-          ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 6,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

-          เนื่อง จากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

-          คณะทัวร์ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

-          เมื่อ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน

-          กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การยกเลิก

-          ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

-          ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 6,000 บาท

-          ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

-          ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

-          ยก เว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

1.       จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2.       บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3.       รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4.       บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5.       ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6.       หาก ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.       ราคา นี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8.       หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9.       ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง แล้ว

10.    ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11.    เนื่อง จากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผล ใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

12.    เมื่อ ท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

1.       หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2.       หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3.       รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ รูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )

4.       กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ

1.       หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม  100 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่าย 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)

2.       หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน )

3.       หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท

 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

-          ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

-          นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

-          นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า

-          นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

-          ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

-          ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

 

 

 

 

 โปรแกรมทัวร์จีน

CN 2903 สุดคุ้ม...เที่ยว 2 มหานครชื่อดังของจีน เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน (MU)
CN1101 NI HAO BEIJINGตะลุยปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน หวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย 4วัน(UL)
CN1102 NI HAO BEIJING ตะลุยปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน กู้กง วัดหลิงกวงหวังฟูจิ่ง 5วัน(UL)
CN1105เซียงไฮ้ ซูโจว 4วัน 3คืน โดยSrilankan Airlines(UL)
CN1106เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู่ชิ 5วัน 4คืน
CN1107เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หางโจว ซูโจว 5วัน 4คืน
CN1108คุนหมิง ต้าหลี่ เจดีย์ 3องค์ ลี่เจียง อุทยานน้ำหยก ทุ่งหวินซานผิง 5วัน (MU)
CN1109คุนหมิง ต้าหลี่ เจดี3องค์ ลี่เจียง เมืองโบราณต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก
CN2901กวางเจา อูหลู่มู่ฉี สือเหอจือ คาร์ลามาร์ ผีอูเหอเอ่อ เบอร์จิ้น คานาสือ 7วัน 6คืน(CZ)
CN2902กวางเจา มรดกโลกจางเจียเจี้ย&ฟ่งหวง 6วัน 5คืน (CZ)
CN 2907 สิบสองปันนา ลี่เจียง ต้าหลี่ คุนหมิง 6 วัน 5 คืน (MU)
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง หังโจว หวงซาน จิ่วหัวซาน 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ระเบียงกระจกสือหลินเซี๊ย 6 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน บุฟเฟต์โกลเด้นจากัว 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน SUPER คุ้ม ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน3 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย โชว์จิ้งจอกขาว พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าถู่เจีย 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย ทะเลสาบเป่าเฟิงหู โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย ทะเลสาบเป่าเฟิงหู โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สวนดอกไม้ โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย สวนดอกไม้ โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เขาอวตาร 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว โชว์หลิวซานเจี่ย 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวเจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง ซีอาน 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี๊ยะเหมิน ซัวเถา แต้จิ๋ว 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงอู่ฮั่น เขาบู๊ตึ๊ง เซียงหยาง 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงอู่ฮั่น เขาบู๊ตึ๊ง เซียงหยาง 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง เซี่ยงไฮ้ หังโจว HELLO KITTY HAPPY LAND อู๋ซี 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หวงซาน ถุนซี 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หวงซาน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงนานกิง หังโจว ผู่โถวซาน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงสู่เมืองซานย่า เกาะไหหลำ ชิมไก่ไหหลำต้นตำรับ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู่ โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญหรู Century Paragon 5 วัน 4 คืน
เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน
เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน เที่ยวจีน HILIGHT บินตรงเชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน
ทัวร์คุนหมิงป่าหิน4วัน3คืน
ทัวร์คุนหมิงต้าลี่ลี่เจียง5วัน4คืน
ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (KMG-MU08)
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (TG)
SHOCK !!! เฉินตู จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดย FD
เซี่ยงไฮ้ - ผู่ถัวซาน
G1DYGCZ11082400
G1DYGMU11092000
เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว - อู๋ชิ 5 วัน 3 คืน BY...CHINA EASTERN
ไต้หวัน...เที่ยวครบสูตร 4 วัน 3 คืน
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน
สัมผัสสองบรรยากาศในครั้งเดียว เที่ยว 2 มหานครชื่อดังของจีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟ High Speed 6 วัน 5 คืน โดย UL
สัมผัสสองบรรยากาศในครั้งเดียว เที่ยว 2 มหานครชื่อดังของจีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน
สัมผัสสองบรรยากาศในครั้งเดียว เที่ยว 2 มหานครชื่อดังของจีน
ปักกิ่ง มองโกเลียใน
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้
HOT PROMOTION!!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ทุ่งลาเวนเดอร์
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ทุ่งลาเวนเดอร์
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งสามล้อชมเมือง 5 วัน 3 คืน
ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน
ปักกิ่ง เทียนสิน นั่งรถไฟด่วน
CN2301คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขามังกรหยก ชมโชว์สุดยิ่งหญ่ 5วัน4คืน
CN1110คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
CN6501หว่อ อ้าย เป่ยจิง ปักกิ่ง 5วัน 3คืน(CA)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท นำพา ทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่:  เลขที่ 286 มิตรภาพ 10 ต.ในเมือง อ. เมือง
จังหวัด : นครราชสีมา    รหัสไปรษณีย์ : 30000
เบอร์โทร :  044-288238  FAX: 044-288239   มือถือ :  081-8783709
สาขาเดอะมอล์ : ชั้นใต้ดิน หน้า ธ.ทหารไทย นครราชสีมา
เบอร์โทร :  044-288238  FAX: 044-288239   มือถือ :  081-8783709
อีเมล : numpatravel@gmail.com เว็บไซต์ : www.numpatravel.com