ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริษัท นำพาทัวร์ แอนด์ เทรเวล จำกัด ใบอนุญาตนำเที่่ยวเลขที่่ 51/00543
dot
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคเหนือ
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคกลาง
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคใต้
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคตะวันออก-ประจวบฯ
bulletโปรแกรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮองกง,มาเก๊า,เซินเจิ้น,เวเนเชี่ยน
bulletลาว
bulletสิงคโปร์
bulletเมียนม่าร์
bulletเวียดนาม
bulletญี่ปุ่น
bulletจีน
bulletยุโรป
bulletตุรกี
bulletเกาหลี
bulletศรีลังกา-มัลดีฟส์
bulletมาเลเซีย
bulletกัมพูชา
bulletไต้หวัน
bulletมองโกเลีย แชงกรีล่า
bulletบรูไน
bulletเนปาล
bulletทิเบต
bulletจอร์แดน
bulletทวีปแอพริกา
bulletอียิปต์
bulletฟิลิปปินส์
bulletปากีสถาน
bulletดูไบ
bulletรัสเซีย
bulletอิหร่าน
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletภูฏาน
bullet อินเดีย
bulletอินโดนิเซีย
bulletอเมริกา แคนนาดา
dot
จองตั๋วเครื่องบิน
dot
bulletโปรโมชั้นตั๋วเครื่องบินในประเทศ
bulletโปรโมชั้นตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
dot
จองโรงแรมออนไลน์
dot
bulletโปรโมชั่น โรงแรมในประเทศ
bulletจองโรงแรมในประเทศ
bulletจองโฮลเทล Hostel
bulletจองโรงแรมต่างประเทศ
dot
ประกันภัยการเดินทาง
dot
bulletประกันภัยไทยวิวัฒน์
dot
บริการเช่ารถ
dot
bulletบริการรถเช่า
dot
สาระต่างๆ
dot
bulletการขอวีซ่าแต่ละประเทศ
bulletภาพดาวเทียมอากาศ
bulletแผนที่ทั่วไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แลกเปลี่ยนเงิน-โคราช
bullet สายการบินต่างๆ
ตารางการยื่นวีซ่าแต่ละประเทศ


การบินไทย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
ท่องเที่ยว


(PH15501) ไข่มุกแห่งบูรพา มะนิลา ตาไกได โบสถ์ซาลโฮเซ่ อินทามูรอส มาคาติ 3 วัน 2 คืน (KU)

 


 

วันแรกของการเดินทาง                       กรุงเทพฯ มะนิลา                   

 

10.00 น.         พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว R เคาน์เตอร์สายการ บินคูเวต แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

12.00 น        ออกเดินทางสู่ ฟิลิปปินส์ เที่ยวบินที่ KU 411

16.25 น.         ถึง กรุงมะนิลาเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการร้องรำทำเพลง ประชาชนรักเสียงเพลง และความสนุกสนาน มะนิลาคือศูนย์กลางของเขตมหานครที่มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของอ่าวมะนิลา (Manila Bay) บนเกาะลูซอนซึ่ง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของฟิลิปปินส์ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และอุตสาหกรรมของประเทศ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

                        พักที่ PEARL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

 

วันที่สองของการเดินทาง                    มะนิลา ตาไกไต โบสถ์ซาลโฮเซ่

 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  (2)

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยังทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงมะนิลา ห่างจากที่พักประมาณ 60 กิโลเมตร มุ่งสู่ หมู่บ้านตาไกไต (Tagaytay) ซึ่งอยู่สูง 2,250 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภาพภูเขาไฟ Ta-al เป็น ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับและได้รับการบันทึกว่าเป็นภูเขาไฟที่เล็กที่สุดในโลกและ เตี้ยที่สุดในโลก ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบที่สวยงามยิ่งบนปากปล่องภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งที่ดับ แล้ว (บางส่วนอยู่ในน้ำที่เรามองไม่เห็น) พบภูเขาไฟตั้งตระหง่านกลางทะเลสาบ ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามและน่าประทับใจ

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านชม Takaitai Resort ซึ่ง เดิมจะสร้างเป็นวังของประธานาธิบดี มาร์กอส ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม ระหว่างเดินทางท่านจะมองเห็นธรรมชาติสองข้างทางเต็มไปด้วยผลไม้นานาชนิด ที่แม่ค้านำมาขาย จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ โบสถ์ซาลโฮเซ่ ในเมืองลาส ปีนาส เพื่อบันทึกภาพออแกนไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ สไตล์ Filipino ณ ภัตตาคาร (4) โดย ระหว่างรับประทานอาหาร ท่านจะได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการชมการร้องเพลงและการเต้นรำพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

                        พักที่ PEARL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

 

วันที่สามของการเดินทาง                   อินทรามูรอส มาคาติ

 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (5)

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ชม สุสานทหารอเมริกัน ซึ่งเป็นสุสานสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีความสวยงามและใหญ่ที่สุดบนเนื้อที่หลายร้อยไร่ อยู่บนหน้าผาเหนือหาดโอมาฮา จากนั้นนำท่านผ่านชม ฟอร์บส์ พาร์ค (Forbes Park) ย่านของบรรดามหาเศรษฐีและที่ตั้งสถานทูตไทย แวะชม กำแพงอินทรามูรอส (Intramuros) ริมแม่น้ำฟาร์ซิค ไรซัล (Rizal Park) ซึ่งมีลักษณะเป็นป้อมปราการและกำแพงคูเมือง เป็นศูนย์กลางในการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา และการค้าในช่วงศตวรรษที่ 16 ถูก สร้างเพื่อให้มีลักษณะเหมือนเมือง ในสมัยยุโรปยุคกลางที่มีกำแพงล้อมรอบ มีคูค่ายป้อมยามกั้นมิดชิด และความเจริญทุกอย่างกระจุกตัวกันอยู่ภายใน อินทรามูรอสถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนที่จะเข้ายึดครองเม็กซิโกและเปรูที่มีผู้นำคือ Miguel Lopez de Legazpi การ สร้างนี้ก็เพื่อป้องกันการรุกรานจากกลุ่มโจรสลัดหลายๆ กลุ่มทั้งจีน ญี่ปุ่น ดัตช์ และโปรตุเกส อินทรามูรอสเคยถูกเปลี่ยนมือไปสู่การดูแลของอังกฤษในช่วงปี 1762 ก่อนที่สเปนจะตีคืนมาได้ในสองปีถัดมา อินทรามูรอสเปลี่ยนมืออีกครั้งไปสู่สหรัฐอเมริกาในปี 1898 ก่อนที่จะถูกญี่ปุ่นเข้าทำลายและยึดครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ท้าย ที่สุด หลังจากผ่านทั้งพายุ แผ่นดินไหว ไฟไหม้และสงคราม อินทรามูรอสก็แทบจะไม่เหลืออะไรและกลายไปเป็นเมืองร้างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่ทางการจะยื่นมือเข้ามาบูรณปฏิสังขรณ์จนมีสภาพดีขึ้นอย่างที่เห็นใน ปัจจุบัน

กลางวัน         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (6)

บ่าย                 หลังอาหารกลางวันนำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านมาคาติ (Makati) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและเป็นย่านธุรกิจชั้นนำของกรุงมะนิลา ที่มีโรงแรมระดับ 5 ดาวมากมาย รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ถึง 4 แห่ง โดยปกติร้านค้าจะเปิดเวลา 10.00-20.00 น. ขอแนะนำร้านค้าที่เหมือนกับร้านโชว์ห่วยบ้านเรา ซึ่งเป็นกิจการภายในครอบครัว เรียกว่า Sari Sari Store ซึ่ง จะอยู่ตามหัวมุมถนนต่างๆ ท่านจะได้เลือกซื้อของที่ระลึกทั้งสินค้าพื้นเมือง และสินค้าแบรนด์เนมของแท้ เช่น เซ็นไมเคิล ด๊อกเตอร์มาติน ชาเนล และสินค้าชั้นนำหลากหลายประเภทอีกมากมาย

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน

23.15            ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ KU412

01.30              เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

         ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)                                                              18.999.- บาท

         ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                                                    18,499.- บาท

         ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                                                17,999.- บาท

         พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                             2,000.- บาท

 

 

อัตรานี้รวม

1.        ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินคูเวต แอร์แวย์ ชั้นประหยัด

2.       ค่าภาษีสนามบินประเทศฟิลิปปินส์

3.       ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

4.       ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการ หรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 2 คืน

5.       ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ

6.       ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

7.       ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

8.       ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนขอกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

1.       ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ

2.       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

3.       ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

4.       ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์

เงื่อนไขการจอง

-          มัดจำท่านละ 6,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 10 วัน

 

เงื่อนไขการยกเลิก

-          ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน                   / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง

-          ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน               / เก็บค่าใช้จ่าย 6,000 บาท

-          ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน                  / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

-          หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

-          ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

 

กรณีคณะออกเดินทางได้

1.       คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2.       คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)

3.       คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

 

หมายเหตุ

1.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

2.       เนื่อง จากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

3.       บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอ สงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

4.       การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

5.       เมื่อ ท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

 

 

 

 
ฟิลิปปินส์

ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ เที่ยวบรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC - บรูไน+ฟิลิปปินส์ - D 5วัน 4คืนCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท นำพา ทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่:  เลขที่ 286 มิตรภาพ 10 ต.ในเมือง อ. เมือง
จังหวัด : นครราชสีมา    รหัสไปรษณีย์ : 30000
เบอร์โทร :  044-288238  FAX: 044-288239   มือถือ :  081-8783709
สาขาเดอะมอล์ : ชั้นใต้ดิน หน้า ธ.ทหารไทย นครราชสีมา
เบอร์โทร :  044-288238  FAX: 044-288239   มือถือ :  081-8783709
อีเมล : numpatravel@gmail.com เว็บไซต์ : www.numpatravel.com