ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริษัท นำพาทัวร์ แอนด์ เทรเวล จำกัด ใบอนุญาตนำเที่่ยวเลขที่่ 51/00543
dot
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคเหนือ
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคกลาง
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคใต้
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคตะวันออก-ประจวบฯ
bulletโปรแกรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮองกง,มาเก๊า,เซินเจิ้น,เวเนเชี่ยน
bulletลาว
bulletสิงคโปร์
bulletเมียนม่าร์
bulletเวียดนาม
bulletญี่ปุ่น
bulletจีน
bulletยุโรป
bulletตุรกี
bulletเกาหลี
bulletศรีลังกา-มัลดีฟส์
bulletมาเลเซีย
bulletกัมพูชา
bulletไต้หวัน
bulletมองโกเลีย แชงกรีล่า
bulletบรูไน
bulletเนปาล
bulletทิเบต
bulletจอร์แดน
bulletทวีปแอพริกา
bulletอียิปต์
bulletฟิลิปปินส์
bulletปากีสถาน
bulletดูไบ
bulletรัสเซีย
bulletอิหร่าน
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletภูฏาน
bullet อินเดีย
bulletอินโดนิเซีย
bulletอเมริกา แคนนาดา
dot
จองตั๋วเครื่องบิน
dot
bulletโปรโมชั้นตั๋วเครื่องบินในประเทศ
bulletโปรโมชั้นตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
dot
จองโรงแรมออนไลน์
dot
bulletโปรโมชั่น โรงแรมในประเทศ
bulletจองโรงแรมในประเทศ
bulletจองโฮลเทล Hostel
bulletจองโรงแรมต่างประเทศ
dot
ประกันภัยการเดินทาง
dot
bulletประกันภัยไทยวิวัฒน์
dot
บริการเช่ารถ
dot
bulletบริการรถเช่า
dot
สาระต่างๆ
dot
bulletการขอวีซ่าแต่ละประเทศ
bulletภาพดาวเทียมอากาศ
bulletแผนที่ทั่วไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แลกเปลี่ยนเงิน-โคราช
bullet สายการบินต่างๆ
ตารางการยื่นวีซ่าแต่ละประเทศ


การบินไทย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
ตั๋วเครื่องบิน


ประเทศแคนาดา นครแวนคูเวอร์

ประเทศแคนาดา นครแวนคูเวอร์

กรุงออตดาวา
ข้อมูลเบื้องต้น
พื้นที่ เป็นอันดับสองของโลกรองจากรัสเซีย โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,976,186 ตร.กม.
ประชากร ประมาณ 30.5 ล้านคน (1999)
เมืองหลวง กรุงออตตาวา
วันชาติ 1 กรกฎาคม
ภาษาราชการ อังกฤษ และฝรั่งเศส
ศาสนา โรมันคาทอลิค โปรแตสแตนท์ อิสเทอร์นออโธดอกซ์ และยิว
สัญลักษณ์ ใบเมเปิล และตัวบีเวอร์
เพลงชาติ O Canada
ผลผลิตภายในประเทศ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ เครื่องจักรกล อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม น้ำมัน แร่ธาตุ อาหาร ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ
ระบอบการปกครอง สมาพันธ์ (confederation)
ประมุขของประเทศ สมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบทที่ 2 ซึ่งทรงแต่งตั้งผู้แทนพระองค์ มีวาระคราวละ 5 ปี นอกจากนี้ ในแต่ละมณฑลมี รองผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นผู้แทนประมุขประจำแต่ละมณฑลและมีนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 301 คน (1997)
สมาชิกวุฒิสภา 104 คน (1997)

สหประชาชาติได้กำหนดให้แคนาดาเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก 5 ปีซ้อน

2 ใน 3 ของประชากรแคนาดา อาศัยในเมืองใหญ่และกว่าครึ่งอาศัยอยู่ใน มองตรีอัล โตรอนโต และแวนคูเวอร์

ชาวแคนาดากว่า 1 ล้านคน มีบรรพบุรุษเป็นชนพื้นเมือง (aboriginals)

กรุงออตตาวาและอัลมีพื้นที่ประมาณ 4,715 ตร.กม. โดยพื้นที่เมืองหลวงร้อยละ 58 อยู่ในมณฑลออนตาริโอ และอีกร้อยละ 42 อยู่ในมณฑลควีเบค

กรุงออตตาวามีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว เฉลี่ย -6 ถึง -16 องศาเซลเซียส

ประชากรในกรุงออตตาวา-อัลและใกล้เคียง 1,010,408 คน
การศึกษา
ชาวไทยผู้สนใจจะมาศึกษาต่อ ณ ประเทศแคนาดา สามารถขอรับคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Education Centre of Canada สถานทูตแคนาดากรุงเทพฯ โทร. 636-0540 หรือที่ email : http://www.bnukk-td@dfait-maeci.ec.ca/

นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOFEL ด้วยคะแนน 500-550 ขึ้นไปในระดับปริญญาตรี และ 580-600 ขึ้นไปในระดับปริญญาโท
ผู้ที่จะมาศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของมณฑลควีเบค จะต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส
ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้มาเรียนในแคนาดาจะได้รับวีซ่าประเภทนักศึกษามีอายุ 1 ปี และสามารถต่ออายุวีซ่าได้ทุกปีจนสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาต่างชาติทุกคนจะต้องทำประกันสุขภาพ โดยเสียค่าประกันปีละ 500-600 ดอลลาร์แคนาดาโดยไม่มีข้อยกเว้น
นักศึกษาอาจได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ระหว่างการศึกษา แต่ต้องเป็นงานที่สถาบันการศึกษาต้นสังกัดเป็นผู้ประกาศรับสมัครเท่านั้น และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับอนุญาตให้ทำงานใด ๆ ก็ได้เป็นเวลา 1 ปี
นักศึกษาที่ไม่เดินทางออกนอกประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะมีความผิดตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดา
แรงงาน

แคนาดาเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปี แต่มีประชากรน้อยและขาดแคลนแรงงานฝีมือ แรงงานที่พูดภาษาอังกฤษจะมีโอกาสหางานได้ง่ายกว่า และจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าแรงงานที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำงานในแคนาดาเป็นแรงงานไม่ถาวร ซึ่งมีระเบียบที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยไม่ลักลอบทำงานที่ไม่ได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนจะถูกส่งกลับโดยไม่มีข้อยกเว้น

แคนาดาเป็นประเทศที่มีฤดูหนาวเป็นเวลา 5 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ย -10 ถึง -15 องศา คนงานจึงต้องรู้จักปรับวิธีการใช้ชีวิตให้เหมือนคนท้องถิ่น เช่นใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นและรับประทานอาหารที่ให้พลังงาน คนงานจะได้รับการปกป้องสิทธิของตนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายแรงงาน อาทิ สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลฟรี สิทธิในการขอรับการปรึกษาทางกฎหมาย และการมีทนายความโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีคดีความ คนงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของแคนาดาด้วย ได้แก่ การเสียภาษีรายได้และการเสียค่าประกันสังคม

กฎหมายแรงงานของแคนาดาไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวชั่วคราวจัดตั้งสหภาพแรงงาน แต่ได้รับสิทธิการแต่งตั้งทนายฟร ีในการเจรจาข้อพิพาทกับนายจ้างแคนาดาได้

ผู้สนใจที่จะมาทำงานในประเทศแคนาดาติดต่อขอรับคำปรึกษาด้านตลาดแรงงาน และกฎหมายแรงงานได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

บุคคลสัญชาติไทยที่จะเดินทางมาแคนาดาจะต้องได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าแคนาดา รายละเอียดโปรดสอบถามสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

ข้อมูลธุรกิจ

ปี ค.ศ. 1999 การค้าไทย-แคนาดามีมูลค่า 1,217 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยได้เปรียบดุล 826 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปแคนาดา ได้แก่ ปลากระป๋อง กุ้งแช่แข็ง ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก ฯลฯ ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากแคนาดาที่สำคัญ ได้แก่ เยื่อกระดาษ asbestos อุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องรับส่งวิทยุ โทรเลข เคมีภัณฑ์ ข้าวสาลี หนังโคและกระบือดิบ กุ้งแช่แข็งสำหรับการผลิตอาหารสัตว์

นักธุรกิจผู้สนใจ อาจติดต่อขอรับข้อมูลและปรึกษาการทำธุรกิจกับแคนาดา ได้ที่แผนกการค้าและธุรกิจสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 โทรศัพท์ 630-0540 หรือ E-mail: thaiott@magma.ca หรือที่สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ นครแวนคูเวอร์ ผู้สนใจที่จะทำธุรกิจกับแคนาดาควรมีความรู้ภาษาอังกฤษในลักษณะที่ใช้งานได้ และการติดต่อธุรกิจในชั้นต้นทางโทรศัพท์ หรือ e-mail จะได้ผลมากกว่า

แคนาดาเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญแก่สิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนและ สิทธิสตรี และมีระบบราชการที่ทันสมัยและมีการทุจริตน้อยมาก อีกทั้งยังตรงต่อเวลา นักธุรกิจแคนาดาเชื้อสายเอเชียมีบทบาทสำคัญในธุรกิจการค้าสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการ

เดือนกรกฎาคม-สิงหาคมเป็นเดือนที่ไม่เหมาะในการติดต่อราชการและเอกชน เพราะเป็นช่วงที่ชาวแคนาดาส่วนใหญ่พักผ่อน นักธุรกิจไทยควรแลกเงินดอลลาร์แคนาดาติดตัวไว้ก่อนเดินทางเข้าแคนาดา อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 26-27 บาท หรือ 0.67 เหรียญสหรัฐ ตู้ ATM และการชำระเงินโดยเครดิตการ์ดจะเป็นวิธีที่สะดวกและนิยมในแคนาดา

จำนวนชาวไทยในแคนาดา ประมาณ 5,000 คน แต่กระจัดกระจายอยู่ตามมณฑลต่าง ๆ นครโตรอนโต มีคนไทยอยู่มากที่สุด ตามด้วยนครแวนคูเวอร์ นครแคลการี่ นครเอ็ดมันตัน นครมองต์ริอัล และกรุงออตตาวา

หน่วยราชการไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์
(Royal Thai Consulate General, Vancouver)
1040 Burrard Street, Vancouver, B.C. V6Z 2R9
โทรศัพท์ (604) 687-1143 โทรสาร (604) 687-4434

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์
(Thai Trade Centre)
1108-888 Dunsmuir St., Vancouver, B.C. V6C 3K4
โทรศัพท์ (604) 687-6400 โทรสาร (604) 683-6775

สถานกงสุลใหญ่ (กิตติมศักดิ์) ณ นครเอ็ดมันตัน
(Royal Thai Consulate General, Edmonton)
10145-81 Avenue, Edmonton, Alberta, T6E 1W9
โทรศัพท์ (780) 439-3576 โทรสาร (780) 433-9646

สถานกงสุลใหญ่ (กิตติมศักดิ์) ณ นครแคลการี
(Royal Thai Consulate General, Calgary)
Lacey Court 344-12 Avenue SW. Calgary, Alberta, T2R oH2
โทรศัพท์ : (403) 266-6995 โทรสาร (403) 294-0667


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศแคนาดา
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา
(Royal Thai Embassy)
180 Island Park Drive Ottawa, Ontario, KIY OA2
โทรศัพท์ (613) 722-4444 โทรสาร (613) 722-6624
E-mail : thaiott@magma.ca

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038

 

 

ข้อมูลนี้คัดลอกมาจากเว็บไซต์ของ กระทรวงต่างประเทศ http://www.mfa.go.th เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลทั่วไป หากท่านมีข้อแนะนำกรุณาติดต่อ webmaster @ www.numpatravel.com
สาระน่ารู้ประเทศต่างๆ

แอฟริกาใต้ : กรุงพริทอเรีย
ประเทศอังกฤษ : กรุงลอนดอน
ประเทศออสเตรีย : กรุงเวียนนา
กรุงแคนเบอร์รา : ออสเตรเลีย
ข้อมูลเบื้องต้น : ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา : วอชิงตัน
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
สวิตเซอร์แลนด์ : กรุงเบิร์น
ประเทศสเปน : กรุงมาดริด
ประเทศศรีลังกา : กรุงโคลัมโบ
ประเทศเวียดนาม : กรุงฮานอย
ประเทศลาว เวียงจันทร์
ประเทศอิตาลี : กรุงโรม
ประเทศรัสเซีย : กรุงมอสโค
ประเทศเยอรมันนี : กรุงเบอร์ลิน
ประเทศอินเดีย : กรุงนิวเดลี
เม็กซิโก : กรุงเม็กซิโก ซีตี้
ประเทศมาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์
ประเทศฟิลิปปินส์:กรุงมะนิลา
ประเทศพม่า : กรุงย่างกุ้ง
ประเทศฝรั่งเศส : กรุงปารีส
ประเทศอียิปต์ : กรุงไคโร
ประเทศโปรตุเกส:กรุงลิสบอน
ปากีสถาน : กรุงอิสลามาบัด
ประเทศเบลเยี่ยม : กรุงบรัสเซลส์
ประเทศ บังคลาเทศ : กรุงธากา
บรูไน : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประเทศบราซิล : กรุงบลาซิเลีย
ประเทศเนปาล :กรุงกาฐมาณฑุ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ : กรุงเฮก
นิวซีแลนด์ : กรุงเวลลิงตัน
ประเทศนอรเวย์ : กรุงออสโลว์
ประเทศไต้หวัน : กรุงไทเป
ประเทศตุรกี : กรุงอังการา
เดนมาร์ก : กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศญี่ปุ่น : กรุงโตเกียว
ประเทศเซเนกัล : กรุงดาการ์
ซาอุดิอาระเบีย:กรุงริยาด
สาธารณรัฐเชค : กรุงปราก
ประเทศชิลี : กรุงซันติอาโก
ประเทศจีน : กรุงปักกิ่ง
ประเทศเคนย่า : กรุงไนโรบี
คูเวต
เกาหลีใต้
กัมพูชา
เอเธนส์Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท นำพา ทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่:  เลขที่ 286 มิตรภาพ 10 ต.ในเมือง อ. เมือง
จังหวัด : นครราชสีมา    รหัสไปรษณีย์ : 30000
เบอร์โทร :  044-288238  FAX: 044-288239   มือถือ :  081-8783709
สาขาเดอะมอล์ : ชั้นใต้ดิน หน้า ธ.ทหารไทย นครราชสีมา
เบอร์โทร :  044-288238  FAX: 044-288239   มือถือ :  081-8783709
อีเมล : numpatravel@gmail.com เว็บไซต์ : www.numpatravel.com