ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริษัท นำพาทัวร์ แอนด์ เทรเวล จำกัด ใบอนุญาตนำเที่่ยวเลขที่่ 51/00543
dot
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคเหนือ
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคกลาง
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคใต้
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคตะวันออก-ประจวบฯ
bulletโปรแกรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮองกง,มาเก๊า,เซินเจิ้น,เวเนเชี่ยน
bulletลาว
bulletสิงคโปร์
bulletเมียนม่าร์
bulletเวียดนาม
bulletญี่ปุ่น
bulletจีน
bulletยุโรป
bulletตุรกี
bulletเกาหลี
bulletศรีลังกา-มัลดีฟส์
bulletมาเลเซีย
bulletกัมพูชา
bulletไต้หวัน
bulletมองโกเลีย แชงกรีล่า
bulletบรูไน
bulletเนปาล
bulletทิเบต
bulletจอร์แดน
bulletทวีปแอพริกา
bulletอียิปต์
bulletฟิลิปปินส์
bulletปากีสถาน
bulletดูไบ
bulletรัสเซีย
bulletอิหร่าน
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletภูฏาน
bullet อินเดีย
bulletอินโดนิเซีย
bulletอเมริกา แคนนาดา
dot
จองตั๋วเครื่องบิน
dot
bulletโปรโมชั้นตั๋วเครื่องบินในประเทศ
bulletโปรโมชั้นตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
dot
จองโรงแรมออนไลน์
dot
bulletโปรโมชั่น โรงแรมในประเทศ
bulletจองโรงแรมในประเทศ
bulletจองโฮลเทล Hostel
bulletจองโรงแรมต่างประเทศ
dot
ประกันภัยการเดินทาง
dot
bulletประกันภัยไทยวิวัฒน์
dot
บริการเช่ารถ
dot
bulletบริการรถเช่า
dot
สาระต่างๆ
dot
bulletการขอวีซ่าแต่ละประเทศ
bulletภาพดาวเทียมอากาศ
bulletแผนที่ทั่วไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แลกเปลี่ยนเงิน-โคราช
bullet สายการบินต่างๆ
ตารางการยื่นวีซ่าแต่ละประเทศ


การบินไทย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
ตั๋วเครื่องบิน


ประเทศฟิลิปปินส์:กรุงมะนิลา

ประเทศฟิลิปปินส์:กรุงมะนิลา

ข้อมูลเบื้องต้น :

ที่ตั้ง ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะ จำนวนทั้งสิ้น 7,107 เกาะ
เมืองหลวง กรุงมะนิลา
ประชากร 85.5 ล้านคน
ศาสนา ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค
ภาษา ใช้ภาษาตากาล็อกและภาษาอังกฤษ

การปกครอง
ฟิลิปปินส์เคยเป็นอาณานิคมของสเปน และสหรัฐฯ ปัจจุบันฟิลิปปินส์มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือนางกลอเรีย มาคาปากัล อาร์โรโย

แรงงาน
ฟิลิปปินส์มิใช่ตลาดแรงงานไทย หากถูกชักชวนให้เดินทางไปฟิลิปปินส์เพื่อการไปทำงานที่ใช้แรงงาน หรือเพื่อเป็นทางผ่านไปทำงานประเทศที่ 3 ก็ควรจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่ากำลังจะถูกหลอกลวง ควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงแรงงานฯ หรือกระทรวงต่างประเทศก่อน

นักเรียน
ประเทศฟิลิปปินส์ยังคงเป็นแหล่งทางเลือกหนึ่งของนักเรียน นักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาเล่าเรียน ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนลดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับในยุคเมื่อ 20 ปีมาแล้ว เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์สามารถให้โอกาสทางการศึกษาทดแทนประเทศที่พูดภาษา อังกฤษอื่น ๆ ซึ่งมีค่าเล่าเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆ

ข้อแนะนำ

เนื่องจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในฟิลิปปินส์ได้ถูกยุบเลิกไปแล้ว ดังนั้น ผู้ที่ไปเล่าเรียนในฟิลิปปินส์จำเป็นต้องช่วยเหลือตัวเองในทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่การสมัครเข้าเรียน การขอการตรวจลงตรา (วีซ่า) และการเดินทาง เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลนักศึกษาชาวต่างประเทศเป็น พิเศษ
การติดต่อขอข้อมูล ควรติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย การสมัครเข้าเรียน หากกระทำผ่านระบบนายหน้าควรต้องใช้ความระมัดระวัง รวมทั้งควรตรวจสอบกับสำนักงาน กพ. เรื่องการรับรองสถานศึกษาด้วย
ระบบการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก็มีความสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจ เช่น วีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถเรียนหนังสือได้ จะต้องขอวีซ่าให้ถูกประเภท การต่อวีซ่า การขอวีซ่าขาออกสำหรับการกลับมาเยี่ยมบ้าน รวมทั้งค่าธรรมเนียมวีซ่า ซึ่งปัจจุบันมีอัตราที่เพิ่มขึ้นมาก สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องสอบถามจากหน่วยงานของฟิลิปปินส์ เช่น สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เป็นต้น
ข้อควรคำนึง คือสภาพแวดล้อมอาจไม่สะดวกเท่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปรับตัว รวมทั้งระบบการสอนของฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาตรีจะมีการสอนเป็นภาษาพื้นเมือง (ตากาล็อก) มากขึ้น อาจทำความลำบากใจให้นักเรียนไทยได้
นักธุรกิจ
ปัจจุบันมีบริษัทธุรกิจของไทยเข้าไปดำเนินงานและลงทุนในฟิลิปปินส์หลายบริษัท อาทิ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย รวมทั้งมีนักธุรกิจของไทยเข้าไปประกอบอาชีพในบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งแม้ว่าในฟิลิปปินส์จะยังไม่มีการก่อตั้งสมาคมนักธุรกิจไทย แต่ก็สามารถรวมตัว และให้ความช่วยเหลือแก่นักธุรกิจที่เพิ่งเข้าไปตั้งหลักแหล่งใหม่ได้ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นตัวกลางที่จะประสานให้มีการติดต่อพบปะหารือกัน

ข้อแนะนำ

การเข้าไปประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การลงทุนร่วมกับฝ่ายฟิลิปปินส์ จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียด โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย การจดทะเบียนภาษี และปัญหาทางด้านแรงงาน เป็นต้น
การตรวจลงตรา การต่ออายุการตรวจลงตรา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตลอดจนทำใบขออนุญาตทำงาน เป็นสิ่งที่ต้องมีการตระเตรียม โดยสามารถมอบหมาย หรือต้องให้สำนักงานกฎหมายของท้องถิ่นดำเนินการให้ได้
ฟิลิปปินส์มีสภาพสังคมวัฒนธรรมที่คล้ายกับไทย ดังนั้นน่าที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ได้ง่าย

 


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศฟิลิปปินส์
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น กงสุลกิตติมศักดิ ์ ณ เมืองเซบู
Mr.Roy Chiongbian
Honorary Consul to Cebu
Royal Thai Consulate in Cebu C/o Eastern Shipping Lines
Concer Magallanes and
M.J. Cuenco Streets, Cebu
P.O. Box 561 Cebu
โทรศัพท์ (63-32) 70261, 93270
โทรสาร (63-32) 93013

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
(Royal Thai Embassy)
107 Rada/Thailand Street
Legaspi Village, Maktati city
โทรศัพท์ (63-2) 815-4219-20, 816-0696-97
โทรสาร (63-2) 815-4221

E-mail : rtemml@pldtdsl.net

Postal address:P.O.Box 1228,


Makati Central Post Office Makati 1252
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51 โทรสาร 0 2575 1052
สาระน่ารู้ประเทศต่างๆ

แอฟริกาใต้ : กรุงพริทอเรีย
ประเทศอังกฤษ : กรุงลอนดอน
ประเทศออสเตรีย : กรุงเวียนนา
กรุงแคนเบอร์รา : ออสเตรเลีย
ข้อมูลเบื้องต้น : ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา : วอชิงตัน
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
สวิตเซอร์แลนด์ : กรุงเบิร์น
ประเทศสเปน : กรุงมาดริด
ประเทศศรีลังกา : กรุงโคลัมโบ
ประเทศเวียดนาม : กรุงฮานอย
ประเทศลาว เวียงจันทร์
ประเทศอิตาลี : กรุงโรม
ประเทศรัสเซีย : กรุงมอสโค
ประเทศเยอรมันนี : กรุงเบอร์ลิน
ประเทศอินเดีย : กรุงนิวเดลี
เม็กซิโก : กรุงเม็กซิโก ซีตี้
ประเทศมาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์
ประเทศพม่า : กรุงย่างกุ้ง
ประเทศฝรั่งเศส : กรุงปารีส
ประเทศอียิปต์ : กรุงไคโร
ประเทศโปรตุเกส:กรุงลิสบอน
ปากีสถาน : กรุงอิสลามาบัด
ประเทศเบลเยี่ยม : กรุงบรัสเซลส์
ประเทศ บังคลาเทศ : กรุงธากา
บรูไน : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประเทศบราซิล : กรุงบลาซิเลีย
ประเทศเนปาล :กรุงกาฐมาณฑุ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ : กรุงเฮก
นิวซีแลนด์ : กรุงเวลลิงตัน
ประเทศนอรเวย์ : กรุงออสโลว์
ประเทศไต้หวัน : กรุงไทเป
ประเทศตุรกี : กรุงอังการา
เดนมาร์ก : กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศญี่ปุ่น : กรุงโตเกียว
ประเทศเซเนกัล : กรุงดาการ์
ซาอุดิอาระเบีย:กรุงริยาด
สาธารณรัฐเชค : กรุงปราก
ประเทศชิลี : กรุงซันติอาโก
ประเทศจีน : กรุงปักกิ่ง
ประเทศแคนาดา นครแวนคูเวอร์
ประเทศเคนย่า : กรุงไนโรบี
คูเวต
เกาหลีใต้
กัมพูชา
เอเธนส์Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท นำพา ทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่:  เลขที่ 286 มิตรภาพ 10 ต.ในเมือง อ. เมือง
จังหวัด : นครราชสีมา    รหัสไปรษณีย์ : 30000
เบอร์โทร :  044-288238  FAX: 044-288239   มือถือ :  081-8783709
สาขาเดอะมอล์ : ชั้นใต้ดิน หน้า ธ.ทหารไทย นครราชสีมา
เบอร์โทร :  044-288238  FAX: 044-288239   มือถือ :  081-8783709
อีเมล : numpatravel@gmail.com เว็บไซต์ : www.numpatravel.com