ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริษัท นำพาทัวร์ แอนด์ เทรเวล จำกัด ใบอนุญาตนำเที่่ยวเลขที่่ 51/00543
dot
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคเหนือ
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคกลาง
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคใต้
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคตะวันออก-ประจวบฯ
bulletโปรแกรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮองกง,มาเก๊า,เซินเจิ้น,เวเนเชี่ยน
bulletลาว
bulletสิงคโปร์
bulletเมียนม่าร์
bulletเวียดนาม
bulletญี่ปุ่น
bulletจีน
bulletยุโรป
bulletตุรกี
bulletเกาหลี
bulletศรีลังกา-มัลดีฟส์
bulletมาเลเซีย
bulletกัมพูชา
bulletไต้หวัน
bulletมองโกเลีย แชงกรีล่า
bulletบรูไน
bulletเนปาล
bulletทิเบต
bulletจอร์แดน
bulletทวีปแอพริกา
bulletอียิปต์
bulletฟิลิปปินส์
bulletปากีสถาน
bulletดูไบ
bulletรัสเซีย
bulletอิหร่าน
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletภูฏาน
bullet อินเดีย
bulletอินโดนิเซีย
bulletอเมริกา แคนนาดา
dot
จองตั๋วเครื่องบิน
dot
bulletโปรโมชั้นตั๋วเครื่องบินในประเทศ
bulletโปรโมชั้นตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
dot
จองโรงแรมออนไลน์
dot
bulletโปรโมชั่น โรงแรมในประเทศ
bulletจองโรงแรมในประเทศ
bulletจองโฮลเทล Hostel
bulletจองโรงแรมต่างประเทศ
dot
ประกันภัยการเดินทาง
dot
bulletประกันภัยไทยวิวัฒน์
dot
บริการเช่ารถ
dot
bulletบริการรถเช่า
dot
สาระต่างๆ
dot
bulletการขอวีซ่าแต่ละประเทศ
bulletภาพดาวเทียมอากาศ
bulletแผนที่ทั่วไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แลกเปลี่ยนเงิน-โคราช
bullet สายการบินต่างๆ
ตารางการยื่นวีซ่าแต่ละประเทศ


การบินไทย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
ตั๋วเครื่องบิน


ประเทศศรีลังกา : กรุงโคลัมโบ

ประเทศศรีลังกา : กรุงโคลัมโบ

ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงโคลัมโบ

ศรีลังกา หมายถึง "เกาะที่มีความเจริญ โชคดี และเป็นศิริมงคล" เป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ทางตอนใต้ของอินเดีย ซึ่งคนไทยรู้จัก "เกาะลังกา" มาแต่สมัยโบราณเพราะเป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนาฝ่าย "เถรวาท" เช่นเดียวกับไทย ชาวศรีลังกาเชื่อว่าประวัติศาสตร์ของประเทศตน เก่าแก่และเกิดขึ้นพร้อมกับพุทธศักราชเมื่อกว่า 2,500 ปี มาแล้ว ศรีลังกาเคยตกอยู่ใต้ปกครองของโปรตุเกส ฮอลแลนด์ และอังกฤษ และได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491

 

ที่ตั้ง
ข้อมูลทั่วไป

ศรีลังกาเป็นเกาะที่มีความยาว 353 กิโลเมตร กว้าง 183 กิโลเมตร มีพื้นที่ 66,000 ตร.กม.

เมืองหลวง กรุงโคลัมโบ
ประชากร 20 ล้านคน (2547)
ชาวสิงหล (Sinhalese) ร้อยละ 74
ทมิฬ (Tamils) ร้อยละ 18
มุสลิม ร้อยละ 7
ที่เหลือ คือ มัวร์ (moors) เบอร์เกอร์ (Burghers) และเวทย์ (Veddahs)
ความหนาแน่น ประมาณ 303 คน ต่อ ตร.กม.
ภาษาที่ใช้ สิงหล ทมิฬ และอังกฤษ
ศาสนา พุทธ ร้อยละ 70 ฮินดู ร้อยละ 15 คริสต์ ร้อยละ 8 อิสลาม ร้อยละ 7
สินค้าส่งออก เครื่องนุ่งห่ม อัญมณี และชา
ภูมิอากาศ ที่ราบลุ่มเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 27-16 องศาเซลเซียส
สกุลเงิน ศรีลังการูปี
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อประมาณ 100 รูปี หรือ 1 รูปี ต่อประมาณ 0.40 บาท
ภาษีท่าอากาศยาน ไม่มี
การปกครอง ศรีลังกามีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ และหัวหน้ารัฐบาล


การค้ากับไทย

การค้ารวมมีมูลค่าเฉลี่ย 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตัวเลข ณ ปี 2547)
สินค้าที่มีศักยภาพในการเจาะตลาดศรีลังกาควรเป็นสินค้าที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น ปูนซีเมนต์ ไม้ เฟอร์นิเจอร์ เหล็ก และเหล็กกล้า ฯลฯ สินค้าอุปโภคและบริโภคอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่การดำรงชีพ และสินค้าวัตถุดิบและกึ่งวัตถุดิบ
สำหรับกลไกความร่วมมือด้านการค้า ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ศรีลังกา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆ รวมถึงด้านเศรษฐกิจ การค้า นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งสภาธุรกิจศรีลังกา-ไทย ขึ้นที่กรุงโคลัมโบและที่กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและการค้าระหว่างกัน
การลงทุน
อุตสาหกรรมที่ศรีลังกาประสงค์จะดึงดูดนักลงทุนไทย คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ การเพาะเลี้ยงกุ้ง การผลิตผลไม้กระป๋อง เครื่องหนัง อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมโรงงานแก้ว (ศรีลังกามีซิลิกาจำนวนมาก ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตแก้ว) อุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เนื่องจากรัฐบาลศรีลังกาต้องการขยายนิคมอุตสาหกรรมไปยัง ภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนั้น ยังอาจใช้ศรีลังกาเป็นประตูการค้าส่งผลิตภัณฑ์ไปยังอินเดียซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ และมีความตกลง ทางการค้าเสรีกับศรีลังกา

การประมง
ศรีลังกามีทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ การประมงพื้นเมืองไม่ทันสมัย ขณะนี้ศรีลังกากับไทยได้มีความตกลงร่วมมือทางการประมงระหว่างกันแล้ว โดยในขั้นต้นจะมีการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำร่วมกันทั้งสองฝ่ายก่อน
แรงงาน
ศรีลังกาไม่ขาดแคลนแรงงาน มีแรงงานฝีมือบางประเภทเท่านั้นที่อนุญาตให้เข้ามาทำงานชั่วคราว อาทิ วิศวกรก่อสร้าง

ข้อมูลที่ควรทราบ

ควรระมัดระวังตัวในเรื่องความปลอดภัย และไม่ควรร่วมชุมนุมหรือสังเกตการณ์ในการชุมนุมทางการเมือง
เวลาเข้าวัดหรือเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาต้องไม่สวมหมวก และไม่ใส่รองเท้า ต้องใส่เสื้อที่มีแขนและใส่กางเกงหรือกระโปรงที่ยาวคลุมน่อง
ห้ามถ่ายรูปโดยหันหลังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระพุทธรูป หรือพระพุทธบาท เพราะถือว่าไม่สุภาพ
คำว่า "hotel" หมายถึง ร้านอาหารได้ด้วย
ชาวไทยสามารถเดินทางเข้าศรีลังกาและพำนักอยู่เป็นเวลา 30 วัน โดยไม่ต้องขอ Visa


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศศรีลังกา
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ
(Royal Thai Embassy)
9th Floor, Greenlanka Towers 46/46
Navam Mawatha,
Colombo 2, Sri Lanka
โทรศัพท์ (94-11) 230-2500-3
โทรสาร (94-11) 230-4511-2
E-mail : thaicmb@sltnet.lk
Website : thaiembassy.org/colombo
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เช้า 08.30 - 12.00 น.
บ่าย 13.00 - 16.30 น.
หมายเหตุ เวลาศรีลังกาช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052

 

ข้อมูลนี้คัดลอกมาจากเว็บไซต์ของ กระทรวงต่างประเทศ http://www.mfa.go.th เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลทั่วไป หากท่านมีข้อแนะนำกรุณาติดต่อ webmaster @ www.numpatravel.com
สาระน่ารู้ประเทศต่างๆ

แอฟริกาใต้ : กรุงพริทอเรีย
ประเทศอังกฤษ : กรุงลอนดอน
ประเทศออสเตรีย : กรุงเวียนนา
กรุงแคนเบอร์รา : ออสเตรเลีย
ข้อมูลเบื้องต้น : ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา : วอชิงตัน
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
สวิตเซอร์แลนด์ : กรุงเบิร์น
ประเทศสเปน : กรุงมาดริด
ประเทศเวียดนาม : กรุงฮานอย
ประเทศลาว เวียงจันทร์
ประเทศอิตาลี : กรุงโรม
ประเทศรัสเซีย : กรุงมอสโค
ประเทศเยอรมันนี : กรุงเบอร์ลิน
ประเทศอินเดีย : กรุงนิวเดลี
เม็กซิโก : กรุงเม็กซิโก ซีตี้
ประเทศมาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์
ประเทศฟิลิปปินส์:กรุงมะนิลา
ประเทศพม่า : กรุงย่างกุ้ง
ประเทศฝรั่งเศส : กรุงปารีส
ประเทศอียิปต์ : กรุงไคโร
ประเทศโปรตุเกส:กรุงลิสบอน
ปากีสถาน : กรุงอิสลามาบัด
ประเทศเบลเยี่ยม : กรุงบรัสเซลส์
ประเทศ บังคลาเทศ : กรุงธากา
บรูไน : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประเทศบราซิล : กรุงบลาซิเลีย
ประเทศเนปาล :กรุงกาฐมาณฑุ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ : กรุงเฮก
นิวซีแลนด์ : กรุงเวลลิงตัน
ประเทศนอรเวย์ : กรุงออสโลว์
ประเทศไต้หวัน : กรุงไทเป
ประเทศตุรกี : กรุงอังการา
เดนมาร์ก : กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศญี่ปุ่น : กรุงโตเกียว
ประเทศเซเนกัล : กรุงดาการ์
ซาอุดิอาระเบีย:กรุงริยาด
สาธารณรัฐเชค : กรุงปราก
ประเทศชิลี : กรุงซันติอาโก
ประเทศจีน : กรุงปักกิ่ง
ประเทศแคนาดา นครแวนคูเวอร์
ประเทศเคนย่า : กรุงไนโรบี
คูเวต
เกาหลีใต้
กัมพูชา
เอเธนส์Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท นำพา ทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่:  เลขที่ 286 มิตรภาพ 10 ต.ในเมือง อ. เมือง
จังหวัด : นครราชสีมา    รหัสไปรษณีย์ : 30000
เบอร์โทร :  044-288238  FAX: 044-288239   มือถือ :  081-8783709
สาขาเดอะมอล์ : ชั้นใต้ดิน หน้า ธ.ทหารไทย นครราชสีมา
เบอร์โทร :  044-288238  FAX: 044-288239   มือถือ :  081-8783709
อีเมล : numpatravel@gmail.com เว็บไซต์ : www.numpatravel.com