ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริษัท นำพาทัวร์ แอนด์ เทรเวล จำกัด ใบอนุญาตนำเที่่ยวเลขที่่ 51/00543
dot
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคเหนือ
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคกลาง
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคใต้
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคตะวันออก-ประจวบฯ
bulletโปรแกรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮองกง,มาเก๊า,เซินเจิ้น,เวเนเชี่ยน
bulletลาว
bulletสิงคโปร์
bulletเมียนม่าร์
bulletเวียดนาม
bulletญี่ปุ่น
bulletจีน
bulletยุโรป
bulletตุรกี
bulletเกาหลี
bulletศรีลังกา-มัลดีฟส์
bulletมาเลเซีย
bulletกัมพูชา
bulletไต้หวัน
bulletมองโกเลีย แชงกรีล่า
bulletบรูไน
bulletเนปาล
bulletทิเบต
bulletจอร์แดน
bulletทวีปแอพริกา
bulletอียิปต์
bulletฟิลิปปินส์
bulletปากีสถาน
bulletดูไบ
bulletรัสเซีย
bulletอิหร่าน
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletภูฏาน
bullet อินเดีย
bulletอินโดนิเซีย
bulletอเมริกา แคนนาดา
dot
จองตั๋วเครื่องบิน
dot
bulletโปรโมชั้นตั๋วเครื่องบินในประเทศ
bulletโปรโมชั้นตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
dot
จองโรงแรมออนไลน์
dot
bulletโปรโมชั่น โรงแรมในประเทศ
bulletจองโรงแรมในประเทศ
bulletจองโฮลเทล Hostel
bulletจองโรงแรมต่างประเทศ
dot
ประกันภัยการเดินทาง
dot
bulletประกันภัยไทยวิวัฒน์
dot
บริการเช่ารถ
dot
bulletบริการรถเช่า
dot
สาระต่างๆ
dot
bulletการขอวีซ่าแต่ละประเทศ
bulletภาพดาวเทียมอากาศ
bulletแผนที่ทั่วไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แลกเปลี่ยนเงิน-โคราช
bullet สายการบินต่างๆ
ตารางการยื่นวีซ่าแต่ละประเทศ


การบินไทย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
ท่องเที่ยว


เกาะเชจู4วัน2คืน

ทัวร์เกาหลีเกาะเชจู 4วัน2คืน

ราคา 13,900

รับ-ส่ง โคราช-สุวรรณภูมิ เพิ่ม600บาท

 

Teddy Bear Museum – พิพิธภัณฑ์ชา O’Sulloc – จูซังจอลลี วัดยักชอนซา - ยงดูอัมรอคโขดหินรูปมังกร  - ยอดเขาซองซานอิลซุงโบล ซอพจิโกจิ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอับ ทุ่งดอกเรป ศูนย์สมุนไพร - ร้านเครื่องสำอางค์ Midam - ศูนย์โสม ดาวทาวน์เมืองเชจู ร้านน้ำมันสน - Shilla Duty Free - ซูเปอร์มาร์เกต สนามบินเชจู กรุงเทพฯ

วันแรกของการเดินทาง

สุวรรณภูมิ เกาหลีใต้

21.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน K ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 6 โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน

 

ข้อแนะนำ

ถ้าต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

 

วันที่สองของการเดินทาง

เกาะเชจู - Teddy Bear Museum – พิพิธภัณฑ์ชา O’Sulloc – จูซังจอลลี – วัดยักชอนซา – ยงดูอัมรอคโขดหินรูปมังกร

01.50 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ ZE1652 พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

08.30 น.

เดินทางถึงสนามบินเกาะเชจู  ประเทศเกาหลีใต้  (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องค์การ UNESCO ให้รางวัลเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็นเกาะที่เกิดใหม่จากภูเขาไฟ

พาท่านมุ่งหน้าสู่ TEDDY BEAR MUSEUM : พิพิธภัณฑ์หมีนานาชาติ ชมความน่ารักของตุ๊กตาหมี ที่ถูกรวบรวมไว้เป็นนิทรรศการ ที่คุณสามารถถ่ายรูปร่วมกับบรรดาตุ๊กตาหมีได้ มีตุ๊กตาหมีแต่งกายในทุกรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึง

 

พาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค : ดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ทำให้เป็นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการผลิตชาเขียวอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเชียวนานาชนิด อาทิเช่น คุ้กกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว และแผ่นมาร์สหน้าชาเขียว ภายในยังมีหอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ รวมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกกับถ้วยชา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวที่นี้เลยทีเดียว 

พาท่านเดินทางสู่ จูซังจอลลี : เป็นแหลมที่มีลักษณะเหมือนรวงผึ้งที่เกิดจากเสาหิน รูปทรงสามเหลี่ยมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จูซังจอลลีนั้นเปรียบเสมือนดั่งเสาหินตั้งตรงรูปทรงสี่เหลี่ยมผื่นผ้าหรือลักษณะคล้ายคลึงกับเลขาคณิตรูปหกเหลี่ยมเรียงสลับกันไปมาอย่างสวยงาม ที่เกิดจากการกัดเซาะหินบะซอลท์ของลมและน้ำทะเล เมื่อเวลาน้ำขึ้นจะมีคลื่นซัดเข้าหาแหลมแห่งนี้ มีความสูงถึง 20 เมตร และยังเป็นอนุสรเสาวรีย์ทางธรรมชาติลำดับที่ 443 ของประเทศเกาหลีอีกด้วย

หลังจากนั้นนำคณะเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนบนเกาะเชจู

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู ข้าวยำบีบิมบับ (Bibimbap+Soup) หรือข้าวยำเกาหลี ถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากเพราะประกอบไปด้วยเครื่องปรุงที่เป็นผักนานาชนิดถึง 18 อย่าง อุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิดโดยนำข้าวไปย่างบนชามหิน แล้วโรยผักต่างๆ อาทิ แครอท เห็ด หัวไชเท้า แตงกวา มันฝรั่งผัดผักกาดขาวพร้อมไข่ดิบ ราดน้ำซอส แล้วนำมายำรวมกันในขณะที่ถ้วยยังร้อนๆ ทานพร้อมซุปร้อนๆ

บ่าย

จากนั้นพาท่านนมัสการพระ ณ วัดยักซอนซา : วัดยักชอนซา หรือ วัดน้ำศักดิ์สิทธิ์ (YAKCHEONSA TEMPLE) แห่งนี้ เป็นวัดพุทธลัทธิ บริเวณด้านหน้าอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางสมาธิ มีขนาดความสูง 5 เมตร อยู่บนแท่นสูง 4 เมตร ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มีความงดงามถึง 3 องค์ อันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าใน 3 ช่วงเวลา คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ภายนอกอุโบสถเป็นที่ตั้งของกลองขนาดใหญ่ และศาลาระฆังขนาดใหญ่มีน้ำหนักถึง 18 ตัน และมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าถ้าได้ดื่มแล้ว พรที่ขอจะสมหวังทุกประการ

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกซอนจียอน :  น้ำตกที่ไหลลงจากหน้าผาหินรูปต่างๆ ทำให้เกิดเสียงราวกับฟ้าคะนอง สายน้ำตกไหลลงสู่แอ่งน้ำรวมกับแสงสะท้อนเปรียบได้กับการรวมทั้งผืนฟ้าและพื้นดินเข้าด้วยกัน ด้วยความงดงามนี้ ทำให้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว     เพื่อถ่ายภาพ โดยมีน้ำตกซอนจียอนเป็นฉากหลังภาพถ่ายที่สวยงาม

พาท่านเดินทางสู่ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร : โขดหินรูปมังกร อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเชจู เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำและคลื่นลมทะเล เกิดเป็นประติมากรรม ซึ่งถือว่าถ้าใครไม่ได้มาเยี่ยมชมถือว่ามาไม่ถึงเกาะเชจู ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้มีหินลักษณะพิเศษ เหมือนกับมังกรกำลังอ้าปากส่งเสียงร้องและทะยานจากฟ้าลงสู่ท้องทะเล

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชุดอาหารทะเล แฮมุลทัง ซีฟู๊ดหม้อไฟ

พาท่านเข้าสู่ที่พัก Sam Hae In Hotel หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สามของการเดินทาง

ยอดเขาซองซานอิลซุงโบล – ซอพจิโกจิ – หมู่บ้านวัฒรธรรมซองอับ - ทุ่งดอกเรป – ศูนย์สมุนไพร – ร้านเครื่องสำอางค์ Midam

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลซุงโบล :  ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ำกับท้องฟ้าและน้ำทะเลสีครามและทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเจจู เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากจะสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก

จากนั้นชม ซอฟจิโกจิ : เป็นทุ่งหญ้ากว้างติดทะเล สามารถเพลิดเพลินไปกับความงามของโขดหินรูปร่างแปลกๆ รวมทั้งโบสถ์คาทอลิก ภาพความงดงามจึงเป็นสถานที่ดึงดูดยอดนิยมการถ่ายทำละครซีรี่ส์เกาหลี เรื่อง F4 เกาหลี (BOYS OVER FLOWERS) และ IRIS (2010)

จากนั้นพาท่าน หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอับ : หมู่บ้านที่ไม่ใช่เป็นเพียงนิทรรศการ แต่เป็นหมู่บ้านที่ยังมีคนอาศัยอยู่ในนั้นจริงๆ สัมผัสวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชมวิถีชีวิตขาวพื้นเมือง เปิดประสบการณ์ใหม่ของคุณกับนิทรรศการมีชีวิต ที่คุณเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเขา

 

 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู พุลโกกิ (Bulgogi) อาหารขึ้นชื่อของเกาหลีเหมือนกัน ส่วนผสมจะมี เช่น เนื้อวัว (หรือเนื้อหมู) น้ำลูกแพหรือน้ำตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหั่นลูกเต๋า น้ำมันงา วิธีทำคือ หั่นเนื้อหรือหมูเป็นชิ้นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆก่อนนำไปย่าง พุลโกกินั้นจะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม

 

บ่าย

พาท่านสู่ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป บานเหลืองอร่ามเต็มเนินเขา เป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างยิ่ง (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ้นอยู่กับภูมิอากาศค่ะ หรืออาจจะพาไปดูดอกซากุระบานด้วย)

จากนั้นนำท่านสัมผัส ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง

พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ Midam Cosmetic ร้านรวมผลิตภัณฑ์ความงาม เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และอื่นๆอีกมากมาย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู คาลบี หมูย่างเกาหลี

พาท่านเข้าสู่ที่พัก Sam Hae In Hotel หรือเทียบเท่า

 

 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง

ศูนย์โสม – ดาวทาวน์เมืองเชจู – ร้านน้ำมันสน – Shilla Duty Free ซูเปอร์มาร์เกต - สนามบินเชจู – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ

 

จากนั้นพาท่านต่อที่ ร้านน้ำมันสน : มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันอุดตันเส้นเลือด สามารถล้างสารพิษในร่างกายได้ สมุนไพรที่ค้นพบใหม่นี้กำลังได้รับความสนใจจากคนในประเทศเป็นอย่างสูง

 

จากนั้นพาท่าน ดาวทาวน์เมืองเชจู  : แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิ ETUDE, SKIN FOOD, NEW BALANCEสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งที่เร้าใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต้

 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู  Samgyetang หรือ เมนูไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ)

 

บ่าย

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ชิลล่าดิวตี้ฟรี (Shilla Duty Free Shop)   ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอน

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบินเชจูเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่  Supermarket ที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

21.50 น.

เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE1651

00.40 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

****************************************************

หมายเหตุ           ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก

หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 

ราคา 13,900

รับ-ส่ง โคราช-สุวรรณภูมิ เพิ่ม600บาท

 

หมายเหตุ

1.    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม

3.    **กรุณาชำระมัดจำก่อนการเดินทาง  และชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน**

ราคาทัวร์รวม

1.      ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ

2.      ค่ารถรับ-ส่ง โคราช-สุวรรณภูมิ

3.      ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

4.      ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

5.      ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า

6.      ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

7.      ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

8.      ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.

9.     ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

ราคาทัวร์ไม่รวม

1.      ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

2.      ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)

3.      ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

หมายเหตุ

1.      จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึ้นไป

2.      เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

3.      หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

4.      ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5.      ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

6.      ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

7.      ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

8.      เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง  

***ชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง 

แฟกซ์รายชื่อผู้เดินทางเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ พร้อมระบุหมายเลยโทรศัพท์ติดต่อกลับ และ โปรแกรมวันที่เดินทางมายังเบอร์แฟกซ์   044-288239 หรือ ทาง E-Mail: Numpatravel@gmail.com

1.      ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2    การยกเลิก

-         ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

-         ยกเลิกการเดินทาง 15 วันยึดมัดจำ 50% 

-         ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 7 วันยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***

กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

 

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 

 
โปรแกรมทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Autumn Rail Bike 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Romantic Autumn 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Romantic Autumn 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Big Pro Seoraksan A 5วัน 3คืน
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Big Pro Seoraksan 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Summer Big Pro 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Romantic Spring - D 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Summer Rail Bike 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Summer Seoraksan 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี พูซาน 5 วัน 3 คืน
เกาหลี15900
SUPER SAVE เกาหลี เกาะนามิ 5 วัน
เกาหลี - เกาะนามิ 5 วัน โดยสายการบิน JINAIR เที่ยวบินที่ LJ002
ตามรอยซีรียส์ Winter Love Song และกวน มึน โฮ ที เกาะนามิ
เกาหลีPromotionกลางปี
เกาหลีใต้ (อินชอน)
เกาหลี ปักกิ่ง Shock Price 6 วัน 4 คืน (CA)
GO 1003 เกาหลี Shock Price 5
GO 1003
GO 1002
GO 1001
GO 1000
Korea In Summer
(KR 4801) Colourful Korea นามิ ป้อมฮวาซอง วัดว๊าวจองซา เอเวอร์แลนด์ N Tower & Teddy Bear Museum ช้อปปิ้งจุใจ 5 วัน 3 คืน (OZ)
KR15201Oho...Summer in Korea นามิ หมู่บ้านฝรั่งเศส ป้อมฮวาซอง เอเวอร์แลนด์ โรงเรียนสอนทำกิมจิ คลองชอนเกชอน 5 วัน (8B) ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดังของเกาหลีใต้ คือ เมียนดง ทงแดมุน และอินซาดง
KR 6503 "Cherry & Botun 4" เกาหลี - ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน (CA)
KR 6502 F4 - Flower Funny Fantasy For U เกาหลี - เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน (MU)
KR6501 เที่ยวสุดคุ้ม 2 ประเทศ เกาหลี - เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน (MU)
KR1111 Morning Spring 5วัน (TG) เกาะนามิ ไร่สตอเบอร์รี่ กิมจิแลนด์ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ป้อมฮวาซอง
KR0000 KORNEA VALUE SUMMER 5D3N
(KR 8604) The Most Korea จังหวัดแอปเปิล พิพิธภัณฑ์ซัมบี วัดสวรรค์ ล่องทะเลสาปชงจู หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา เอเวอร์แลนด์ Ice Gallery 5 วัน (OZ)
(KR 8603) Pro Beauty Korea สะพานอินชอน วอลมิโด ตลาดโซเล เอเวอร์แลนด์ จัตุรัสคังฮวามุน โซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง 5 วัน (OZ)
KR8602 I Delux Spring นามิ ซอรัคซาน วัดชินฮึนซา ไร่สตรอเบอรี่ กิมจิแลนด์ เอเวอร์แลนด์ ชมซากุระบาน 5วัน (OZ)
(KR 8601) Morning Korea เกาะนามิ RAIL BIKE เอเวอร์แลนด์ ป้อมฮวาซอง พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ดิวตี้ฟรี วัดโชเกซา ช้อปปิ้งทงแดมุน 5 วัน (OZ)
KR0503 Special 4 ยงดูอัม ซองซานอิลชุลบง ทุ่งหญ้าซอพจิโกจิ สวนพฤกษศาตร์ยอมิจิ สวนดอกยูเช หมู่บ้านพื้นเมืองชงอึบ 5วัน 4คืน (OZ/KE)
Summer 2 Danyang เกาะนามิ ทันยาง ล่องทะเลสาบชุงจู เอเวอร์แลนด์ นัมซาน วัดโชเกซา ช้อปปิ้ง 5 วัน 4 คืน (OZ)
(KR 0501) Summer 1 Rail Bike เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ โรงเรียนกิมจิ นัมซาน วัดโชเกซา ช้อปปิ้ง 5 วัน (OZ)
KR15201 Romantic Spring Season in Korea นามิ หมู่บ้านฝรั่งเศษ เอเวอร์แลนด์ ป้อมฮวาซอง 5วัน (8B)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท นำพา ทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่:  เลขที่ 286 มิตรภาพ 10 ต.ในเมือง อ. เมือง
จังหวัด : นครราชสีมา    รหัสไปรษณีย์ : 30000
เบอร์โทร :  044-288238  FAX: 044-288239   มือถือ :  081-8783709
สาขาเดอะมอล์ : ชั้นใต้ดิน หน้า ธ.ทหารไทย นครราชสีมา
เบอร์โทร :  044-288238  FAX: 044-288239   มือถือ :  081-8783709
อีเมล : numpatravel@gmail.com เว็บไซต์ : www.numpatravel.com